Gölköy Mutlu Son, Uncategorized

Gölköy Mutlu Son Masaj Salonu

Gölköy Mutlu Son Masaj Salonu

Gölköy Mutlu Son Masaj Salonu

Gölköy Mutlu Son Masaj Salonu

Masajın Faydaları ve etki Alanı
hastalıklarınıza masajla yarar sağlayabilirsiniz. Masaj kesin bir tedavi yöntemi olmayıp tedavinin kolaylaşması ve hızlanmasını sağlar.

Masajın Faydaları (Endikasyonları)
Masaj genel olarak aşağıdaki rahatsızlıkların giderilmesinde faydalıdır:

bitkinlik: Kassal çalışma aralıksız sürdürülürse adına bitkinlik dediğimiz özel bir duygu kaynaklanır.
Fiziksel bitkinlik: Kapasite üzerindeki kassal zorlanmalar fiziksel yorgunluğa neden olur.
Fizyolojik bitkinlik: uzun süreli kas kasılmalarında öncelikle sinir-kas bildiri hızında düşeme olduğu tespit edilmiştir. Doğrusu önce sinir iletisinde daha sonrasında kasların liflerinde fizyolojik yorgunluk gelişir.
Biokimyasal yorgunluk: kassal aktivitenin sürdürülmesi için enerji gerekir, enerji üretimi esansında bir ekip yan ürünler ortaya çıkar laktik asit benzer biçimde bu kaslarda aşırı birikmesi de biyokimyasal yorgunluğa niçin olur. Masaj hareketlerinde sıvazlama ve öteki manipülasyonlar kaslardaki yorgunluğu aldığı açıklanan mekanik ve fizyoljik tesirleri sebebiyle azaltabilir.
Hareketsizlik hastalıklara
Omurga sağlığı ve sırt ağrıları
felçler
Eklem hastalıkları Yumuşak doku romatizmaları
Selülit
Fibrositler
Fibrositler
Myegelozlar
Tendomiyozlar
Uykusuzluk
uzun soluklu yatak istirahati
Tansiyona bağlı baş ağrıları
Adele kramplarından sonra
Kabızlık
Adele çekmesi, burkulmalar
Kırıklarda alçının çıkarılamasından sonra
Yanık dokuların iyileşmesinde sonra
Amputasyonlarda: Güdük ucunun proteze uygun hale getirilmesi için
Yatak yaralarında çaşama dokulara
Skar dokuları ve adhezyonların çözülmesinde
Yüz felcinde akut devre geçtikten sonrasında
Astım ve bronşektazi de
Sportif aktivite öncesi pasif ısınma ve motivasyon amacı ile
Sportif aktivite sonrası yorgunluğun giderilmesi amacıyla

Uncategorized

Kumru Mutlu Son Masaj Salonu

Kumru Mutlu Son Masaj Salonu

Kumru Mutlu Son Masaj Salonu

Kumru Mutlu Son Masaj Salonu

Masaj tarihi
Masaj, öncelikle insanın dokunulma ihtiyacını karşılamada etkin bir uygulama olarak binlerce senedir başlamış olan bir etkinlik olarak varlığını sürdürmektedir. Çünkü insan teması hem kişiye güven duygusu aşılamada hem de pozitif yönde elektrik aktarımı yöntemiyle kendini çok daha iyi hissetmesini sağlamada önemli bir unsurdur.

Masajın bilinen ilk uygulamalarının İ.Ö. 3000’li yıllarda Çin ve Hindistan’da yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda bilinen ilk yazılı kaynaklar ise eski Yunan hekimleri tarafınca ele alınmıştır. Eski Yunan’da “massein” sözcüğü yoğurma anlamına gelmekteydi. Bilinmiş olduğu benzer biçimde masajın en belirgin manipülasyonu yoğurmadır. O dönemden günümüze masaj, Meşhur yaşamda rahatlama ve gevşeme amacı ile uygulanmış bir etkinliktir. Bununla birlikte masajın tedavi edici özelliğinden de yüzyıllardır faydalanılmaktadır.

Değişik amaçlarla Hint, Çin, Pers, Grek ve Mısırlılar masajı kullanmışlardır. Masajın kelime kökeni bu eski medeniyetlere dayanır. Hint dilinde “masser”, Arapçada “mess” , İbranicede “meshes”, Yunancada “massein” kelimeleri sıvazlama ve yoğurma anlamına gelir. Antik dönemde ege uygarlıklarında zeytinyağıyla karıştırılan güzel kokulu otlarla masaj yağları hazırlanırdı. Homeros ünlü İliada Odesa destanlarında kahramanların yıkandıktan sonra vücutlarını güzel kokulu yağlarla ovduklarını belirtmiştir. Eski Yunan’dan başlayarak, Roma İmparatorluğu döneminde de özellikle olimpiyat oyunları ve her türlü spor karşılaşmaları sırasında da masajdan yararlanılmıştır. O dönemde sporcular karşılaşmadan önce hazırlayıcı yağ ile ovulurdu.

Kültürümüzde daha çok hamam kültürü içinde keseleme, kol ve bacak germe, bazen de darbeleme şeklinde “masaj” yapılmıştır.

Günümüzde tüm dünyada tanınan masaj tekniklerinin hepsi doğu kökenli olmakla beraber batı kültürü tarafından dünyaya sunulmuş, bilinir hale gelmesi son 50-60 yıl içinde gene batılılarca gerçekleştirilmiştir.

Günümüzde uygulanan klasik masaj (Rus-İsveç masajı) özellikle 19. Yüzyıl başlarında şekillenmeye başlamıştır ve yüzyılın son döneminde özellikle Hoffa tarafından karakteristik masaj manuplasyonlarının tanımlamaları yapılmıştır. Öfleraj, Petrisaj, Friksiyon, Perküsyon ve vibrasyon olarak sınıflandırılan temel masaj hareketleri günümüze dek geliştirilerek çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Günümüzde uygulanan masaj tekniklerinin temelleri bu beş manipülasyon tekniğine dayandığından klasik masaj, öteki tüm masaj tekniklerinin temelini oluşturmaktadır.

Uzakdoğu kökenli masajlar ise batı tekniğinden çok gövde-ruh-düşünce üçgenindeki uyumu korumaya yönelik daha çok spirituel nitelikleri ağır basan uygulamalar olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmıştır. Özellikle kullanılan aromatik yağlar ile vücutta yaratılan dokunma etkisine ek olarak koku ile de etkime yaratma düşüncesi ağırlık kazanmaktadır.

Ülkemizde gerçek spa kültürü kaplıcalar ve Türk hamamları ile büyük ölçüde oturmuş, kendine özgü nitelikleri bulunan ayrıcalıklı bir konuma haizdir. Sadece ne yazık ki bu zengin kültür zaman içinde gözden düşmüş, spa anlayışı batıdan ithal edilerek tamamen farklı bir alana ilgi duyulmaya başlanmıştır. Oysa ki suyla gelen sıhhat anlamına gelen SPA (sanus per aquam) Türk hamam kültüründe aslına bakarsan vardır, tek yapılması gereken biraz daha ilgilenilip ön plana çıkartılması ve günümüz beklentileri ile örtüştürülerek geliştirilmektir.